Προσωπικά Δεδομένα

Πρακτικές προστασίας δεδομένων για το Διαδίκτυο 
Η Βελμάρ αποφάσισε να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες της στο διαδίκτυο, γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι αποδεκτό από την εταιρεία ότι, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της παροχής πληροφοριών ελεύθερα στο διαδίκτυο και την προστασία του ατόμου. Αυτό άλλωστε εκφράζει τις βασικές αρχές και την ευαισθησία της εταιρεία σε τέτοιου είδους θέματα, καθώς και την πλήρη κατανόηση και το σεβασμό από την εταιρεία των διαφόρων αρχών προστασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα Βελμάρ sites 
Ο κάθε χρήστης όταν επισκέπτεται τα sites της εταιρείας Βελμάρ, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η εταιρεία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, και το πράττει κατά βούληση, συλλογής στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης όπως το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή τη καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται το site σαν αριθμό για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στα διάφορα sites της εταιρεία, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές της εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών της εταιρείας.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω των sites της εταιρεία-φόρμες επικοινωνίας 
Υπάρχει τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω του εταιρικού και των άλλων site της Βελμάρ. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι φόρμες επικοινωνίας που παρέχονται στον χρήστη, και που επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει σε μια προσπάθεια on line επικοινωνίας με την εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με τους οποίους ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχει θέση για καταχώριση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά (π.χ. όνομα) και ορισμένα άλλα όχι (π.χ. διεύθυνση), σε μια προσπάθεια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου. Η Βελμάρ χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για δική της χρήση μόνο και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου και επικοινωνία μαζί του. Η εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Η Βελμάρ μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την αναγνώριση των ομάδων ενδιαφερομένων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα, πάντα για εσωτερική χρήση.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων-Ευκαιρίες Καριέρας 
Η Βελμάρ, στα πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα αποστολής βιογραφικών για όλους τους ενδιαφερόμενους για εργασία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω της αποστολής μιας φόρμας που διατίθεται on line. Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να καταγράφονται και τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται εμπιστευτικά από την εταιρία και αποστέλλονται στις ενδιαφερόμενες εταιρίες, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Η Βελμάρ μπορεί επίσης και κατά βούληση να αποστείλει το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου, εχέμυθα, σε άλλες εταιρίες των οποίων οι θέσεις που προσφέρονται ταιριάζουν στο εργασιακό και ακαδημαϊκό προφίλ του αιτούντα. Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει τα ατομικά δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή αυτών των στοιχείων σε τρίτους, εκτός από τις επιλογές του ενδιαφερόμενου και της ίδιας της εταιρίας με σκοπό το συμφέρον του ενδιαφερόμενου.

Χρήση Cookies από την εταιρία 
Η χρήση cookies από την εταιρία έχει σαν απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωση του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου και των επιμέρους sites της εταιρίας. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του κομπιούτερ του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη, κάθε φορά που μπαίνει στα συνδρομητικά sites και παράλληλα να του παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι Internet browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies. Εάν ο χρήστης επιλέξει να πράξει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδρομητικά sites της εταιρίας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια 
Η εταιρία πρωτίστως προσπαθεί για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχει. Αυτό είναι προς όφελος και της εταιρίας αλλά και του υποκειμένου της πληροφόρησης. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η εταιρία φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει εχεμύθεια στα στοιχεία που παρέχει και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά.

Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων 
Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρία. Η Βελμάρ θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.